Văn bản
Số/ký hiệu 15 /QĐ-TH&THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế học đường
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 07/02/2020
Ngày Hiệu lực 07/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


QĐ phân công nhiệm vụ.docx
22 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 14 /QĐ-TH&THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế học đường
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 07/02/2020
Ngày Hiệu lực 07/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


QĐ phòng chống dịch.docx
16 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 16 /KH- TH&THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế học đường
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 07/02/2020
Ngày Hiệu lực 07/02/2020
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH Phòng chống dịch bệnh 2020.docx
25 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 239
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Nguyễn Thanh Long
Ngày Ban hành 09/11/2018
Ngày Hiệu lực 10/12/2010
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


cv 239....pdf
1 MB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 96b /KH - THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 18/09/2017
Ngày Hiệu lực 18/09/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH Đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2017-2018 .doc
61 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 117/KHBDTX-THCS AB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 09/10/2017
Ngày Hiệu lực 09/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KHBDTX năm 2017-2018.doc
233 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 132 /KH-THCS AB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 24/10/2017
Ngày Hiệu lực 24/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KHBDGV 2017-18.doc
227 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 126 /KH -THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 24/10/2017
Ngày Hiệu lực 24/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH phu đạo HS Yếu 2017-18.doc
281 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 112/ KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 02/10/2017
Ngày Hiệu lực 02/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH KTra nội bộ năm học 2017-2018.doc
273 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 101 / KH -THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 28/09/2017
Ngày Hiệu lực 28/09/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH Đổi mới PPDH- KTĐG .doc
316 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 130 /KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 24/10/2017
Ngày Hiệu lực 24/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH chỉ đạo Thư viện 2017-18.doc
205 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 130 /KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 24/10/2017
Ngày Hiệu lực 24/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH chỉ đạo công tác TBDH.doc
254 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 100b /KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 24/10/2017
Ngày Hiệu lực 24/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


ke hoach tu chon 2017-18.doc
301 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 131 / KH - THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 24/10/2017
Ngày Hiệu lực 24/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Ke hoach HDNGLL 2017-18.doc
303 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu /KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 24/10/2017
Ngày Hiệu lực 24/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG - Copy.doc
266 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 102/KHCM - THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 04/10/2017
Ngày Hiệu lực 04/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch chuyen mon .doc
432 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 127 /KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 24/10/2017
Ngày Hiệu lực 24/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu / BC-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 18/09/2017
Ngày Hiệu lực 18/09/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


BC THỰC HIỆN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG - .doc
189 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 96/KH–THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 15/09/2017
Ngày Hiệu lực 15/09/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KH QLTB 2017 -18.doc
79 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 27/QĐ-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 05/04/2018
Ngày Hiệu lực 05/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


QĐ thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử.doc
32 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 28/QĐ-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 05/04/2018
Ngày Hiệu lực 05/04/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Quy chế hoạt động của Ban Biên tập....doc
84 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 121/KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 14/10/2017
Ngày Hiệu lực 14/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch y tế 2017 - 2018.doc
49 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 104/KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 28/09/2017
Ngày Hiệu lực 28/09/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch XH hóa GD 2017 - 2018.doc
51 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 106 /KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 28/09/2017
Ngày Hiệu lực 28/09/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch XD trường học thân thiện 2017 - 2018.doc
98 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 89/KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 28/08/2017
Ngày Hiệu lực 28/08/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch xây dựng CSVC 2017 - 2018.doc
53 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 122/KH -THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 14/10/2017
Ngày Hiệu lực 14/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch phòng chống tai nạn 2017 - 2018.doc
58 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 11 /KH-BCĐ
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thị Liên
Ngày Ban hành 10/01/2018
Ngày Hiệu lực 10/01/2018
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch PCGD năm 2018 chinh rhưc đa sửa.doc
149 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 108/KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 29/09/2017
Ngày Hiệu lực 29/09/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định
Số/ký hiệu 103 /KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 28/09/2017
Ngày Hiệu lực 28/09/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch GD đạo đức HS 2017 - 2018.doc
97 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 107/KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 29/09/2017
Ngày Hiệu lực 29/09/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch GD dân tộc 2017 - 2018.doc
57 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 109/KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 29/09/2017
Ngày Hiệu lực 29/09/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự 2017 - 2018.doc
61 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 114 /KH-THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Quách Thế Anh
Ngày Ban hành 02/10/2017
Ngày Hiệu lực 02/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


KE HOACH HOAT DONG THU VIEN 2017-2018 ban cua anh anh.doc
87 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 120b/KH-BTTND
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký Lê Thanh Hà
Ngày Ban hành 12/10/2017
Ngày Hiệu lực 12/10/2017
Ngày hết Hiệu lực 12/10/2019

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch Ban Thanh tra nhân dân 2017 - 2019.doc
73 KB Mở Xem Tải về
Số/ký hiệu 121/KH -THCSAB
Cơ quan ban hành Trường THCS An Bình
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký Đinh Hữu Tính
Ngày Ban hành 14/10/2017
Ngày Hiệu lực 14/10/2017
Ngày hết Hiệu lực Không xác định

1 Tệp kèm theo:


Kế hoạch y tế 2017 - 2018.doc
48 KB Mở Xem Tải về

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0976490178

EMAI : c12.lat.anb@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 29
Hôm qua : 32
Tất cả : 39119